Fuji Z10 hack contact points.

Power
*


Shutter
*


*