Fuji Z10 hack contact points.Power
*


Shutter
*


*