Fuji Z10 hack contact points.

Power
*
Shutter
*


*