Archery Talk Forum banner

Hi everybody

1061 Views 10 Replies 9 Participants Last post by  Gerhard
Good day every one.
Sorry I was not active for a long time.
We are of to NZ and will I be starting to work there in November.
I will be more acctive once that side
Every thing is just a bit mad at the moment.
In augustmy son 2 years old burned his feet due to a person who did not put out his coals after braaing in a public place and just dumped the coals next to a rubbish bin. He went to put his paperin the rubbish bin and burned his feet.
We were in hospital for the past 3 weeks and still he needs treatment Here is some foto's

Attachments

1 - 11 of 11 Posts

· Registered
Joined
·
1,779 Posts
Die bliksems, party ouens kan darem nie dink voor hulle goed doen nie.

Wat gaan jy in NZ doen?

Dit begin regtig lyk of ons land leeg loop soos almal waai.
 

· Registered
Joined
·
1,779 Posts
Weet jy wie die ou is wat die kole net so daar gelos het? :mad::mad::mad:
 

· Engee Potgieter
Joined
·
5,888 Posts
Hendrik!

Goed om van jou te hoor, jy moet plek hou daar oorkant, ons is een van die dae seker by jou! Jammer om te hoor van die kleinman se voete, dis ongelooflik hoe deur die kak party mense is....
 

· The Aussie AT Moderator.
Joined
·
216,927 Posts
:sad: Sorry to hear about your son. I hope he has a speedy recovery. :hug:

I'm sure all the new things in NZ will help keep his mind of his sore feet. Good luck with the new job. :)
 

· Registered
I sold it, and now I'm sorry. Looking to get back into it.
Joined
·
1,774 Posts
Hendrik - I just saw the burns now - eina! The guy is one brave soldier!

It has stopped raining in NZ and you should be in for a good time!
 

· Registered
Joined
·
246 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Hi almal
His feet looks good and thanks to every body they are very tough these youngsters. I told my wife if this was me I would still have been in pain.
Bossie ons soek nog die ou my prokurrer hetvir die klub 'n notification gestuur on wag nog vir 'n reply van hulle af die driekeer in die teater was R48000 en hospitalisasie wag nog vir die Spesialis se rekening.
Darem het die medies meeste v.d omkoste gedek.

Soos jy se Engee daar is nie pille vir deurdie kak geid nie. Ek sal vir jou 'n oor op die gond hou. Ons gaan Greymouth toe dis aan die weskus v.d suid eiland.
As julle dalk weet van blanke ondergrond myners daar is 12 Poste beskibaar in die noord eiland stuur my 'n PM
Groete
Hendrik
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top